Tag: Khishatil Rakkam Buddhimattevar Kharch

Dnyaan Chorle Javu Shakat Nahi

खिशातील रक्कम बुद्धिमत्तेवर खर्च
होत असेल तर ते धन चोरले जाऊ शकत नाही..
ज्ञानासाठी केलेली गुंतवणूक ही
नेहमीच चांगला परतावा देते…

Share Dost App