Tag: Khare Mitra Kadhich Dur Jat Nahit

Khare Mitra Kadhich Dur Jat Nahit

FRIENDSHIP SMS MARATHI Image

खरे मित्र कधीच दूर जात नाहीत,
जरी ते रोज बोलत नसले तरी…

Share Dost App