Tag: Khar Sangu Ka? Janmach Gajnyasathi Jhalay.

Janmach Gajnyasathi Jhalay

Janmach Gajnyasathi Jhalay WHATSAPP ATTITUDE STATUS MARATHI Image

खरं सांगू का?
जन्मच गाजण्यासाठी झालायं.
म्हणून तर मित्रांच्या हृदयात,
आणि जळणाऱ्यांच्या नजरेत झळकतोच मी…

Share Dost App