Tag: kess tujhe kale

Kess Tujhe Kale

Kess Tujhe Kale Image

केस तुझे काळे
रंग तुझा सावळा..


केस तुझे काळे
रंग तुझा सावळा..


जास्त नाटक करु नकोस
तुझ्याकडे तर बघत पण नाही,
तो “फांदीवरचा कावळा”…

Share Dost App