Tag: Kadhi Tari Man Udaas Hote

Jevha Aapli Manse Door Aslyachi Janiv Hote

MISS U SMS MARATHI Image

कधी तरी मन उदास होते,
हळू हळू डोळ्यांना त्याची जाणीव होते,
आपोआप पडतात डोळ्यांतून अश्रू,
जेव्हा आपली माणसे दूर असल्याची जाणीव होते…

Share Dost App