Tag: Kadhi Kadhi Vatate Ekate Rahnyatach Maja Aahe

Ekate Rahnyatach Maja Aahe

कधी कधी वाटतं एकटं राहण्यातच मजा आहे,
ना कुणासाठी झुरण्याचा त्रास,
आणि ना कुणी सोडून जाण्याची भीती…

Share Dost App