Tag: Kadhi Kadhi Shevat Chukicha Hoto

Kadhi Kadhi Shevat Chukicha Hoto

Kadhi Kadhi Shevat Chukicha Hoto REAL FACT SMS MARATHI Image

कधी कधी शेवट चुकीचा होतो,
पण नंतर कळते की,
शेवट नाही पण सुरुवातच
चुकीची होती…