Tag: Ka Kalat Nahi Tula

Phakt Tujhich Vaat Pahate

का कळत नाही तुला,
माझंही एक मन आहे..
जे फक्त तुझी अन तुझीच,
वाट पाहत आहे…

Share Dost App