Tag: Jyanni Tumchi Dhadpad Javlun Pahiliye

Tumchya Yashachi Khari Kimat Tyanach Kalate

ज्यांनी तुमची धडपड जवळून पहिलीये,
फक्त..
त्यांनाच तुमच्या यशाची खरी किंमत कळते..!
इतरांना,
“तुम्ही फक्त नशीबवान माणूस आहे
असं नेहमी वाटत असतं…!”

Share Dost App