Tag: Jyana Aapli Kalji Asate Ti Manas

Jyana Aapli Kalji Aste

LOVE SMS MARATHI Image

ज्यांना आपली काळजी असते ती माणसं,
कितीही भांडणं झाली तरीही आपल्याशी
बोलण्याची कारणं शोधतात…