Tag: Jyacha Kharch Utpnnapeksha Jast Aahe Asa Vyakti Garib Asto

Kon Kiti Garib

CHANAKYA NITI MARATHI Image

ज्याचा खर्च उत्पन्नापेक्षा जास्त आहे असा व्यक्ती गरीब असतो.
ज्या व्यक्तीजवळ फक्त पैसा आहे,
त्याच्यापेक्षा जास्त गरीब दुसरा कोणीही नाही…