Tag: Jya Vyaktishi Boltana

Tumhi Premat Vede Jhale Aahat

Tumhi Premat Vede Jhale Aahat LOVE SMS MARATHI Image

ज्या व्यक्तीशी बोलताना,
दहा वेळा BYE बोलल्यानंतर ही,
तुम्हाला कॉल Cut करू वाटत नसेल,
तेव्हा समजून जा कि,
तुम्ही त्या व्यक्तीच्या प्रेमात
वेडे झाले आहात…

Share Dost App