Tag: Jya Vyakti Sobat Aapli

Avadtya Vyaktipasun Dur Jane Kathin Aste

BREAK UP SMS MARATHI Image

ज्या व्यक्तीसोबत आपली
“आयुष्यभर”
रहाण्याची “इच्छा” असते,
त्या व्यक्तीपासून,
दुर जाणे खुप कठीण असते…

Share Dost App