Tag: Jya Kshani Tumhala Vatel Ki

Ekhade Naate Todnyachi Vel Aali Tar

RELATION SMS MARATHI Image

ज्या क्षणी तुम्हाला वाटेल की,
एखादं नातं तोडण्याची वेळ आली आहे,
त्या क्षणी आपल्या मनाला फक्त हेच विचारा की,
“हे नातं एवढे दिवस का जपलं…?”

Share Dost App