Tag: Jya Goshti Kadhich Badlu Shakat Nahit

Badlu Na Shaknarya Goshtivar Naraj Hovu Naka

ज्या गोष्टी कधीच बदलू शकत नाहीत त्यांच्याविषयी कधीही दुःखी होऊ नये…