Tag: Jivnat Vel Kashi Hi Aso

Jivnat Vel Kashi Hi Aso

Jivnat Vel Kashi Hi Aso Image

जीवनात वेळ कशीही असो,
वाईट किंवा चांगली ती नक्कीच बदलते,
पण चांगल्या वेळेत वाईट काम करू नका,
जेणे करून वाईट वेळेत लोक सोडून जातील…