Tag: Jivnaat Tyach Goshti Karnyat Maja

He Tula Kadhich Jamnaar Nahi

He Tula Kadhich Jamnaar Nahi THOUGHTS SMS MARATHI Image

जीवनात त्याच गोष्टी करण्यात मजा
आहे ज्या गोष्टीला लोक म्हणतात की,
हे तुला कधीच जमणार नाही…