Tag: Jivnaat Tyach Goshti Karnyat Maja

He Tula Kadhich Jamnaar Nahi

जीवनात त्याच गोष्टी करण्यात मजा
आहे ज्या गोष्टीला लोक म्हणतात की,
हे तुला कधीच जमणार नाही…