Tag: Jivnaat Prem Ekdach Karyache Aste

Jivnaat Prem Ekdach Karyache Aste

Jivnaat Prem Ekdach Karyache Aste BREAK UP SMS MARATHI Image

जीवनात प्रेम एकदाच करायचे असते,
मन कधी कोणाचे मोडायचे नसते,
ज्याने केला भरवसा,
त्याच्या भावनांशी कधी खेळायचे नसते…

Share Dost App