Tag: Ji Vyakti Tumhala Sobat Astana Khup Hasvate

Ji Vyakti Tumhala Sobat Astana Khup Hasvate

Ji Vyakti Tumhala Sobat Astana Khup Hasvate Image

जी व्यक्ती तुम्हाला सोबत असतांना खुप हसवते,
तीच व्यक्ती तुम्हाला सोबत नसतांना खुप रडवते…