Tag: Ji Vyakti Tumchya Pragtivar Jalte

Ji Vyakti Tumchya Pragtivar Jalte

Ji Vyakti Tumchya Pragtivar Jalte THOUGHTS SMS MARATHI Image

जी व्यक्ती तुमच्या प्रगतीवर जळते,
त्यांचा तिरस्कार कधीच करू नका,
कारण ती व्यक्ती स्वतःपेक्षा तुम्हाला उत्कृष्ट व्यक्ती समजून जळत असते…

Share Dost App