Tag: Ji Vyakti Aaplyala

Ji Vyakti Manapasun Havi Aste

जी व्यक्ती आपल्याला
मनापासून हवी असते…
खरे तर…
तीच व्यक्ती,
आपल्या नशिबात नसते…!!