Tag: Jevha Vishwas Tutun Jato

Jevha Vishwas Tutato

जेव्हा विश्वास तुटून जातो,
तेव्हा तुमच्या SORRY ला पण काहीच किंमत नसते…