Tag: Jevha Konachya Aayushyatun Aaple Mahatava Kami Hote

Aaple Mahatava Jevha Kami Hote

HATE SMS MARATHI Image

जेव्हा कोणाच्या आयुष्यातून
आपले महत्व कमी होते
तेव्हा आपोआपच Reply स्लो होतात,
बोलणं कमी होवू लागतं,
आणि Busy असल्याची कारणं दिली जातात…