Tag: Jevha Kaahi Khaas Lok

Jevha Kaahi Khaas Lok

Jevha Kaahi Khaas Lok Image

जेव्हा काही खास लोक
आपल्याला दुर्लक्षित
करत असतील,
तेव्हा समजून जा की,
त्यांच्या सगळ्या गरजा
पूर्ण झाल्या आहेत…

Share Dost App