Tag: Jeevnat Sukhanche Dukhache Yashache Apyashache

Kuthlyahi Prasangi Thampane Ubhe Raha

ENCOURAGING SMS MARATHI Image

जीवनात, सुखाचे, दु:खाचे, यशाचे, अपयशाचे, आशेचे, निराशेचे असे अनेक प्रसंग येतात.
पण विचारांचा भक्कम पाया असणारी माणसं कुठल्याही प्रसंगी ठामपणे उभी राहतात…