Tag: Jeevnat Kahich

Jeevnat Kahich Kayamswarupi Naste

जीवनात काहीच
कायमस्वरूपी नसते..
नाही चांगले दिवस,
नाही वाईट दिवस…