Tag: Je Mi Kele Aani Ka Kele

Je Mi Kele Aani Ka Kele

Je Mi Kele Aani Ka Kele BREAK UP SMS MARATHI Image

जे मी केलं आणि का केलं,
ते तुला कधीच समजणार नाही…
आणि,
समजू पण देणार नाही,
पण जे काही केलं ते
फक्त तुझ्यासाठीच केलं…

Share Dost App