Tag: Je Lok Paishacha Jast Moh Kartat

Je Lok Paishacha Jast Moh Kartat

Je Lok Paishacha Jast Moh Kartat CHANAKYA NITI MARATHI Image

जे लोक पैशाचा जास्त मोह करतात,
ते जीवनात कधीही सुखी राहू शकत नाहीत…
या लोकांना प्रत्येक गोष्टीमध्ये फक्त पैसाच दिसतो.
पाहिले पैसा कमावण्याची चिंता आणि नंतर त्याला सांभाळण्याची चिंता.
पैसा जास्त झाल्यानंतर व्यक्तीला तो चोरीला जाईल
याची नेहमी भीती वाटत राहते…

Share Dost App