Tag: Je Kathin Aahe Te Sope Karave

Je Sunder Aahe Tyavar Manapasun Prem Karave

Je Sunder Aahe Tyavar Manapasun Prem Karave Image

जे कठीण आहे ते सोपे करावे,
जे सोपे आहे ते सहज करावे,
जे सहज आहे ते सुंदर करावे आणि
जे सुंदर आहे त्यावर मनापासून प्रेम करावे…

Share Dost App