Tag: Jar Vishwas Devaavar Asel Na

Vishvas Swatahacha Swathavar Asel Tar

Vishvas Swatahacha Swathavar Asel Tar GOOD NIGHT SMS MARATHI Image

जर विश्वास देवावर असेल ना,
तर जे नशिबात लिहलंय,
ते नक्कीच मिळणार…
पण,
विश्वास स्वतःचा स्वतःवर असेल ना,
तर देव सुद्धा तेच लिहिणार,
जे तुम्हाला हवं आहे…
शुभ रात्री!

Share Dost App