Tag: Jar Tumhi Swatala Tuchha Nirdhan Kshudra Manat Asal

Jasa Vichar Karal Tasech Vhal

CHANAKYA NITI MARATHI Image

जर तुम्ही स्वतःला तुच्छ, निर्धन, क्षुद्र मानत असाल,
तर तुम्ही तसेच व्हाल. याउलट स्वतःचा आदर करत असाल,
तर आत्मनिर्भर व्हाल आणि यश प्राप्त कराल…