Tag: Jar Tumhala Aayushyamadhe Khup

Khup Sangharsh Karava Lagat Asel Tar

Khup Sangharsh Karava Lagat Asel Tar ENCOURAGING SMS MARATHI Image

जर तुम्हाला आयुष्यामध्ये खुप,
संघर्ष करावा लागत असेल,
तर स्वतःला खुप नशीबवान समजा..
कारण देव संघर्ष करायची संधी फक्त,
त्यांनाच देतो, ज्यांच्यामध्ये क्षमता असते…
सुप्रभात!