Tag: Jar Nashib Kahi Changle Denar Asel

Changlyachi Suruvaat Ashakya Goshtine Hote

Changlyachi Suruvaat Ashakya Goshtine Hote ENCOURAGING SMS MARATHI Image

जर नशीब काही “चांगले” देणार असेल,
तर त्याची सुरुवात “कठीण” गोष्टीने होते..
आणि नशीब जर काही “अप्रतिम” देणार असेल,
तर त्याची सुरुवात “अशक्य” गोष्टीने होते…!

Share Dost App