Tag: Jar Khare Prem Asel

Jar Khare Prem Asel Tar

Jar Khare Prem Asel Tar LOVE SMS MARATHI Image

जर खरं प्रेम असेल,
तर दुसरा कोणता
व्यक्ती आवडत नाही..
आवडलाच तर ते खरं
Love नाही…