Tag: Jar Khare Prem Asel

Jar Khare Prem Asel Tar

LOVE SMS MARATHI Image

जर खरं प्रेम असेल,
तर दुसरा कोणता
व्यक्ती आवडत नाही..
आवडलाच तर ते खरं
Love नाही…