Tag: Jar Kadhi Aayushya Madhe

Jar Dusryaanda Prem Zale Tar

LOVE SMS MARATHI Image

जर कधी आयुष्यामध्ये
तुम्हाला दुसऱ्यांदा प्रेम झाले…
तर,
मग दुसरं प्रेम निवडा,
कारण,
जर तुमचे पहिले प्रेम खरे असते तर..
दुसरे प्रेम झालेच नसते…!!!