Tag: Jar Ekhadyala Fasvnyat Tumhi Yashaswi Jhala

Jar Ekhadyala Fasvnyat Tumhi Yashaswi Jhala

जर एखाद्याला फसवण्यात तुम्ही यशस्वी झाला,
तर तो माणुस मुर्ख आहे असे समजू नका,
त्या माणसाच्या विश्वासाला तुम्ही पात्र नव्हता,
असा याचा अर्थ आहे…

Share Dost App