Tag: Jar Aayushya Asel Tar

Jar Aayushya Asel Tar

Jar Aayushya Asel Tar LOVE SMS MARATHI Image

जर आयुष्य असेल तर,
तुझ्या सोबत असू दे…
आणि,
जर मृत्यू असेल तर,
तुझ्या अगोदर असू दे…