Tag: Jar Aapli Bayko Maheri Jatana

Tai, Jara Laksh Theva

Tai, Jara Laksh Theva FUNNY SMS MARATHI Image

जर आपली बायको, माहेरी जातांना,
शेजारच्या बायकांना सांगून जात असेल की,
ताई जरा लक्ष ठेवा!
तर समजून जा, तुम्ही CCTV च्या निगराणीत आला आहात…

Share Dost App