Tag: Jagave Ase Ki Marne Avghad Hoil

Prem Tikvave Ase Ki Todne Avghad Hoil

Prem Tikvave Ase Ki Todne Avghad Hoil Image

जगावे असे की मरणे अवघड होईल,
हसावे असे की रडणे अवघड होईल,
कुणाशीही प्रेम करणे सोप्पे आहे,
पण प्रेम टिकवावे असे की तोडणे अवघड होईल…

Share Dost App