Tag: Jagat Dhadas Kelyashivai Konalach Yesh Milat Nahi Karan..

Jyachyat Himmat Tyalach Kimmat

Jyachyat Himmat Tyalach Kimmat ENCOURAGING SMS MARATHI Image

जगात धाडस केल्याशिवाय
कोणालाच यश मिळत नाही कारण..
ज्याच्यात हिंमत
त्यालाच किंमत…