Tag: Jagala Kay Aavadate Te Karu Naka

Tumhala Je Vatate Te Kara

THOUGHTS SMS MARATHI Image

जगाला काय आवडते ते करू नका,
तुम्हाला जे वाटते ते करा,
कदाचित उद्या तुमचे वाटणे,
जगाची “आवड” बनेल…