Tag: Jagala Kaay Awadte Te Karu Naka

Tumhala Je Vatel Te Kara

FUNNY SMS MARATHI Image

जगाला काय आवडतं ते करु नका,
तुम्हाला जे वाटतं ते करा,
.
.
.
.
आणि मार खा…!