Tag: Hrudyachya Javal Rahnare

Tu Mala Nivadshil Ka

Tu Mala Nivadshil Ka PROPOSE DAY SMS MARATHI Image

हृदयाच्या जवळ राहणारं,
कुणीतरी असावे,
असं तुला वाटत नाही का?
मी तर तुलाच निवडलं,
तू मला निवडशील का…?