Tag: Hrudyachya Javal Rahnare

Tu Mala Nivadshil Ka

PROPOSE DAY SMS MARATHI Image

हृदयाच्या जवळ राहणारं,
कुणीतरी असावे,
असं तुला वाटत नाही का?
मी तर तुलाच निवडलं,
तू मला निवडशील का…?