Tag: Haravlelya Vastuhi Sapdu Shaktat

Aayushya Punha Nahi Mansokt Jaga

हरवलेल्या वस्तूही सापडू शकतात,
पण, एकच गोष्ट अशी आहे कि जी,
एकदा हातातून निसटली कि,
कोणत्याही उपायानं पुन्हा मिळू शकत नाही..
आणि ती असते.. “आपलं आयुष्य”..
म्हणूनच, मनसोक्त जगा!!!

Share Dost App