Tag: God Aathvani Aahet Tethe

Jethe Atut Prem Aahe Tethe Tu Aahes

Jethe Atut Prem Aahe Tethe Tu Aahes Image

गोड आठवणी आहेत तेथे,
हळुवार भावना आहेत,
हळुवार भावना आहेत तेथे अतूट प्रेम आहे,
आणि जेथे अतूट प्रेम आहे,
तेथे नक्कीच तू आहेस…

Share Dost App