Tag: Garjenusar Jivan Jaga Ichhenusar Nahi

Garjenusar Jivan Jaga Ichhenusar Nahi

गरजेनुसार जीवन जगा इच्छेनुसार नाही,
कारण गरज तर गरीबांची पूर्ण होते,
इच्छा ही श्रीमंत जरी असला तरी अपूर्णच राहते…

Share Dost App