Tag: Gardit Ubha Rahne He

Mala Ashi Vyakti Vhaychay

गर्दीत उभा राहणे हे
माझे ध्येय नाही,
मला ती व्यक्ती व्हायचंय
ज्याची,
गर्दी वाट बघेल…

Share Dost App