Tag: Fakt Kahi Lokanvar Prem Karnyapeksha

Saglyanvar Prem Karat Raha

Saglyanvar Prem Karat Raha Image

फक्त काही लोकांवर प्रेम करण्यापेक्षा,
सगळ्यांवर प्रेम करत रहा,
कारण काही लोक ह्रदय तोडतील,
तेव्हा सगळेजण ह्रदय जोडायला नक्की येतील…