Tag: Ekmev Stri Ji Maza Chehra Baghaychya Aadhi Pasun

Majhe Aai Baba

Majhe Aai Baba AAI-BABA SMS MARATHI Image

एकमेव स्त्री जी माझा चेहरा बघायच्या आधीपासून
माझ्यावर प्रेम करते… आई!
एकमेव माणूस जो माझ्यावर स्वतःपेक्षा
जास्त प्रेम करतो… बाबा!

Share Dost App