Tag: Ekhadyashi Hasta Hasta Titkyach Hakkane

Ekhadyashi Hasta Hasta Titkyach Hakkane

Ekhadyashi Hasta Hasta Titkyach Hakkane Image

एखादयाशी हसता हसता तितक्याच हक्कानं रुसता आलं पाहीजे,
समोरच्याच्या डोळ्यातलं पाणी अलगद पुसता आलं पाहीजे,
मान अपमान प्रेमात काहीच नसतं,
आपल्याला फक्त समोरच्याच्या ह्रदयात राहता आलं पाहिजे…

Share Dost App